För Boende

Välkommen till BRF Pyramiden 4 - en kulturmärkt hörnfastighet som består av totalt 39 lägenheter! Nedan finner du all information gällande föreningen, bostaden, renovering, vårt gemensamma och stadgar.

 

Föreningen

BRF Pyramiden 4

Bostadsrättsföreningen Pyramiden 4 omfattar adresserna Blekingegatan 57 och Götgatan 79 och består av 39 lägenheter, tre lokaler och ett garage.

Föreningen äger marken och är en äkta förening. Föreningens postadress är Brf Pyramiden 4 Götgatan 79 116 62 Stockholm Styrelsens e-postadress: pyramiden4@gmail.com

Vi har en gemensam Facebook-grupp som medlemmar får tillgång till vid inflyttning.

Styrelsen

Föreningens styrelse består av minst tre och högst sju ledamöter och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs för högst två år av ordinarie föreningsstämma som hålls under sen vår. Vilka som ingår i styrelsen och hur du bäst kommer i kontakt med dem kan du se på vår anslagstavla i respektive entré.

Bostadsrättshavare

Som bostadsrättshavare äger man en andel i bostadsrättsföreningen. Man brukar säga att man köper en lägenhet, men i själva verket är det rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid som man köper, en rätt som gäller under förutsättning att man följer föreningens stadgar och ordningsregler. Den kanske största skillnaden mellan en bostadsrättshavare och en hyresgäst är att bostadsrättshavaren har inflytande över hur bostadsrättsföreningen styrs, då främst genom den rösträtt som hör till varje bostadsrätt.

Andelstal

Andelstalet anger hur många procent av föreningens tillgångar och skulder man äger.

Rättigheter och Skyldigheter

Som bostadsrättshavare har man ett särskilt ansvar för lägenheten man bor i men också ett ansvar för fastigheten som sådan, dvs. utegård, trapphus, tvättstuga m.m. Det ligger i allas vårt intresse att föreningen är välskött. Genom att ta väl hand om sin bostad och de gemensamma utrymmena, t.ex. genom att delta i städdagar, bidrar man till att hålla kostnaderna nere och bevara eller t.o.m. höja fastighetens värde. Du kan läsa mer om dina skyldigheter och rättigheter i bostadsrättsföreningens stadgar.

 

Stadgar

Stadgarna i en förening är som en grundlag. De är till för att guida medlemmarna och styrelsen och det är bra att ha koll på dessa som medlem.

Ladda ner som PDF

 

Bostaden

Boendeansvar

Som boende i en bostadsrätt har man ett avsevärt större ansvar för sitt boende än om man bor i en hyresrätt. Man ansvarar bl.a. för lägenhetens golv, väggar och tak liksom reparation eller byte av vitvaror när de går sönder.

Månadsavgift

Andelstalet bestämmer hur stor andel av månadsavgiften man ska betala. Pengarna går till drift, underhåll och reparationer. Till månadsavgifter tillkommer avgift för bredband. De som har balkong eller terrass har också en balkongavgift. 

Balkongavgift

Månadsavgiften är 125 kronor och avser underhåll och säkerhet.

TV & Bredband

TV
Com Hem grundutbud - SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barnkanalen, TV4, TV6, Fox och Axess TV - ingår i månadsavgiften.  

Bredband
Föreningen har ett gemensamt avtal med Telenor Bredband - vid driftstörning ring Telenor på: 020-222 222. Månadsavgiften är 165 kronor.

Brandvarnare

Varje lägenhetsinnehavare är skyldig att ha godkända brandvarnare i lägenheten. Brandvarnare bäst i test

Felanmälan

Felanmälan görs till vår fastighetsskötare Stockholmia på telefonnummer 08-5055 36 30. Mån-tors 07.00-16.00 och fredag 07.00-14.00. Övriga tider gäller jouren som nås på 08-18 70 00.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd, antingen i källaren eller på vinden. Varje medlem ansvarar själv för att förse förrådet med ett lämpligt lås. Brandfarligt eller explosivt gods får inte förvaras i våra förråd, inte heller bildäck. Det är inte heller tillåtet att ställa föremål utanför eller ovanpå förrådet. För att undvika objudna gäster är det också viktigt att vi ser till att dörren till förrådsutrymmet alltid går i lås.

Försäkring

Varje lägenhetsinnehavare i vår förening är skyldig att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Nycklar

Till varje lägenhet ska följa en "husnyckel". Den går till alla gemensamma utrymmen såsom porten, vinden, källaren och tvättstugan. Behöver du fler nycklar så kontakta Nyckelansvarig (se anslagstavlan i entrén). Av säkerhetsskäl kan man inte kopiera nycklarna själv.

Säkerhetsdörrar

Man har möjlighet att på egen bekostnad byta ut sin ytterdörr till en s.k. säkerhetsdörr. Föreningen föredrar att dörrar beställs via: Ekmans Dörrar

Om du vill byta säkerhetsdörr är det en god idé att höra med andra i föreningen och se om flera vill byta samtidigt, det kan ha en inverkan på priset.

Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens medgivande.  

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

Ålder eller sjukdom – Om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom är det giltigt skäl för andrahandsuthyrning.

Tillfälligt arbete eller studier på annan ort – Orten ska ligga längre bort än 50 km, dvs. samma avstånd som gäller för avdrag vid dubbel bosättning enligt skatteverket.

Längre utlandsvistelse – För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.

Provsamboende – Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl.

Uthyrning till närstående – Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

”Hotelluthyrning”

Korttidsuthyrning genom Airbnb eller liknande hotellverksamhet av kommersiell natur är inte tillåtet.

Administrativ avgift

När styrelsen godkänt uthyrningen tas en administrativ avgift ut månadsvis under den period som du hyr ut lägenheten. Avgiften är på ett helår 10 procent av ett prisbasbelopp, för närvarande (2019) 46 500 kr. Om lägenheten hyrs ut under en del av ett år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är uthyrd.

Otillåten andrahandsuthyrning

Tänk på att du alltid måste ha styrelsens medgivande. Att hyra ut lägenheten utan medgivande är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Ansvar under uthyrningstiden

Som bostadsrättshavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten.

Formulär för andrahandsuthyrning

Namn *
Namn
Vilken fastighet bor du i? *
När ser du att andrahandsuthyrningen startar *
När ser du att andrahandsuthyrningen startar
 

Ombyggnad
Renovering
Ritningar

Viktig information

I din lägenhet avgör du om och när det ska göras smärre förändringar som t.ex. ommålning eller tapetsering. Vill du däremot göra större förändringar som att ändra rumsindelningen, riva väggar eller bygga om kök eller badrum måste du få styrelsens godkännande. Arbetet ska utföras fackmannamässigt. Kontrollera att våtrumscertifikat finns och att VVS-företaget är auktoriserat på www.sakervatten.se. Om renoveringen berör ventilationssystemet – vilket är fallet om du t.ex. vill flytta köket till vardagsrummet - ska expert på ventilation konsulteras.

Skicka in din ansökan till styrelsen i god tid innan arbetet påbörjas. Arbete får utföras vardagar 07-17, varav högljudda arbeten 08-16. Om man gör jobbet själv kan man hålla på till kl. 20 på vardagar och till 10-17 på helger. Sätt alltid upp lappar i båda trapphusen med tidsplan! Avstängning av vatten måste aviseras minst tre dagar innan. 

Vi är rädda om vårt fina trapphus! Vid ombyggnationer eller renoveringar är viktigt att golvet i trapphuset täcks, med t.ex. mjölkpapp och sedan med masonitskivor. Även väggarna ska skyddas med masonitskivor om saker ska lutas mot väggen. Detsamma gäller hissen. Om du använder tejp så använd alltid sådan tejp som inte tar med sig färgen.

Är ombyggnationen omfattande, kan du behöva hyra in kran och container så att byggmaterialet kan tas in och ut fönstervägen. Du står själv för kostnaderna. 

Glöm inte att städa i hissen och trapphuset när jobbet är klart!

Formulär för renovering

Namn *
Namn

Ritningar till Blekingegatan 57 + Götgatan 79
Ladda ner som PDF

 

Vårt Gemensamma

Brandsäkerhet

Det är förbjudet att ställa saker i trapphuset på grund av brandfaran. Trapphuset är också en viktig utrymningsväg, en brand där kan få svåra konsekvenser. Framkomligheten får absolut inte hindras, trapphuset är vår väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Cyklar

Cykelförvaring i källaren. Det är viktigt att cyklarna endast står på anvisade platser. Använder du inte din cykel så se själv till att den tas bort.

Garage

Garage med tio bilplatser och en MC plats finns i källaren, nerfart från Blekingegatan 57. Dessa hyrs bara ut till medlemmar.

Gården

Föreningen har en innergård. På sommaren finns där trädgårdsmöbler och även en grill att låna. Rökförbud råder på hela innergården.

Störningar

Huvudregeln när man bor i ett flerfamiljshus är att man inte får störa sina grannar, varken på dagen eller natten. Som boende måste man acceptera ljud som hör till ett normalt liv. Det är svårt att sätta en gräns för vad som är störande. Man får använda sitt goda omdöme. Om du störs av din granne, knacka på och prata med grannen. Oftast hjälper det. Om det inte hjälper, ska du kontakta styrelsen som har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störning som de skäligen inte ska behöva tåla. 

Tvättstuga

Tvättstuga finns i källaren. Bokning av tid görs på bokningstavlan. Lämna alltid tvättstugan i det skick som du själv vill se den nästa gång du tvättar. 

Sopnedkast

Vi är väldigt glada för att fortfarande ha möjlighet att kunna kasta våra hushållssopor i ett sopnedkast. Det är därför viktigt att vi endast slänger hushållssopor i detta. För att undvika stopp i nedkastet ska hushållssoporna läggas i förslutna förpackningar, t.ex. en plastpåse.

Övrig återvinning

Tidningar, kartonger, tomglas, större plastförpackningar m.m. ska lämnas vid närmaste återvinningsstation som finns bakom Åsö gymnasium (Tjurbergsgatan 23-25) och bakom Coop (Bjurholmsgatan 16).

För farligt avfall och elskrot finns Miljöstation Södermalm i korsningen Torkel Knutssonsgatan och Bastugatan.