Vår Byggnad

BRF Pyramiden 4, en k-märkt byggnad uppförd 1940 efter ritning av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal i hörnet Blekingegatan 57 och Götgatan 79 på Södermalm i Stockholm.

 

 

Byggnadens
Kulturhistoriska
Klassificering

BRF Pyramiden 4 innehar en grön klassning vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering

 
 

 
 

Byggnadens Arkitekter

Nils Ahrbom och Helge Zimdal var kurskamrater på Kungliga Tekniska högskolans arkitekturutbildning. Båda tillhörde den andra generationen funktionalister och kom att få ett avgörande inflytande på arkitekturens utveckling under 1900-talets mitt. Tillsammans drev de arkitektkontoret Ahrbom & Zimdal 1927-1950. De har bl.a. ritat Eriksdalsskolan och Eriksdalshallen. De deltog i Stockholmsutställningen 1930, en utställning som etablerade funktionalismens bostadsideal. Båda blev så småningom professorer i arkitektur, Ahrbom vid KTH i Stockholm och Zimdal vid Chalmers i Göteborg.

 
 
Nils Ahrbom_1a.jpg

Arkitekt Nils Ahrbom

Nils Olof Ahrbom, född 24 maj 1905 i Hudiksvall, död 9 januari 1997 i Stockholm.

Wikipedia — Nils Ahrbom

Helge Zimdal_1a.jpg

Arkitekt Helge Zimdal

Helge Zimdal, född 27 april 1903 i Alingsås, död 3 oktober 2001 i Hovås i Göteborg.

Wikipedia — Helge Zimdal


 

Ahrbom & Zimdal
Arkitekt- och Designuppdrag i urval

 

 

BRF Pyramiden 4

 
BRF Pyramiden 4 — Reportage i Byggmästaren 1942

BRF Pyramiden 4 — Reportage i Byggmästaren 1942

Kolmårdsmarmor — Genomgående material i trappuppgång, hall och fönsterbänkar

Kolmårdsmarmor — Genomgående material i trappuppgång, hall och fönsterbänkar

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — originaldörrar i hondurasmahogny

Interiör — originaldörrar i hondurasmahogny

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Interiör — BRF Pyramiden 4

Utsikt — Blekingegatan 57

Utsikt — Blekingegatan 57

Fasad — Hörnet Götgatan 79 och Blekingegatan 57

Fasad — Hörnet Götgatan 79 och Blekingegatan 57

Trapphus — BRF Pyramiden 4

Trapphus — BRF Pyramiden 4

Entré — BRF Pyramiden 4

Entré — BRF Pyramiden 4