För Mäklare

Nedan följer svar på vanligt förekommande frågor från mäklare. Uppgifter om Brf Pyramiden 4, Blekingegatan 57 + Götgatan 79, 116 62 Stockholm

 
 

Byggnadens
kulturhistoriska
klassificering

BRF Pyramiden 4 innehar en grön klassning vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering

 

Föreningen

 • Föreningen är äkta och bildades 1999-05-27.

 • Föreningen äger marken som huset står på.

 • Föreningen köpte fastigheten 2004-02-02.

 • Fastighetensbyggnadsår är ca 1940 och ombyggnadsår är 1997. 

 • Föreningens organisationsnummer: 769604-3699

 • Totalt antal lägenheter i föreningen är 39 (samtliga är bostadsrätter). 

 • Antal lokaler är 3.

 • Föreningen har inte beslutat om några avgiftshöjningar.

 • Föreningen tar ut överlåtelseavgift i samband med en överlåtelse.

 • Föreningen tar ut pantsättningsavgift.

 • Föreningen accepterar ej juridisk person.

 • Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Delagott Förvaltning.

 • Föreningens tekniska förvaltning sköts av (uppdaterar information…)

 • Radonhalten i huset mättes 2016 och ligger under gränsvärdet.

 • Ansökan om medlemskap skickas till Brf Pyramiden 4, Götgatan 79, 116 62 Stockholm.

 • Obligatorisk UC tas.


Renoveringar i fastigheten

 • VA-stammar i badrum och kök byttes 1997. 

 • El-dragningen byttes 1997.

 • Nya fönster 1997.

 • Trapphusen och entréerna renoverades 2006.

 • Under 2007 genomfördes fönsterfoderrenovering och renovering av dagvattenledningar.

 • Fasaden renoverades 2010.

 • Ventilation till lokaler 2012.

 • Tvättstuga 2015.

 • Blekingegatan 57 fick nytt tak 2015.

 • Källaren 2018.

 • OVK 2018.


Garage

Garage med tio bilplatser och en MC-plats finns i källaren, nerfart från Blekingegatan. Dessa hyrs bara ut till medlemmar.

 

TV & Bredband

TV
Com Hem grundutbud - SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barnkanalen, TV4, TV6, Fox och Axess TV - ingår i månadsavgiften.  

Bredband
Föreningen har ett gemensamt avtal med Telenor Bredband. Månadsavgiften är 165 kronor.

 

Utrymmen

Cykelförråd, tvättstuga, soprum, städförråd, källar och vindsförråd, undercentral för fjärrvärme och elcentral.

 

Föreningens logotyp

Förenings logotyp kan denna laddas ner här